Kvalitet, kompetens och trygghet!
  • Friska Hus AB

    Vi erbjuder kvalitet, kompetens och trygghet.

Tjänster

Vi arbetar bland annat inom:

Om- & tillbyggnader av fastigheter
Takarbeten
Renovering av balkonger
Klotterskydd & sanering
Högtryckstvätt av fasader m.m.
Blästring
Dränering av husgrunder rygghet